Purtse Jõe Arenduskeskus

Ühingu eesmärk on Purtse jõe kui ajaloolise Lüganuse kihelkonna elusoone rolli taastamine kogu paikkonna arengu ja heaolu huvides. Eesmärk kätkeb endas looduskauni ja muinasromantilise paiga tavade ning väärtuste elustamist ja kaasajastamist, et tõmmata ligi turiste ja puhkajaid, arendada sellesihilist ettevõtlust, edendada rahvakultuuri ning luua võimalused mitmekülgseks spordi- ja meelistegevuseks www.iise.ee . Korraldab jõefestivali PurFest koos keskkonnaseminaridega.