Sirtsi Rändrahn ja Sirtsi soo

Sirtsi hiidrahn on rändrahn, mis asub Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Sirtsi külas. Kivi pikkus on 9,8 m, kõrgus 2,7 m, ümbermõõt 26,7 m.

Sirtsi (ka Sirtsu) soo on soomassiiv Ida-Viru ning Lääne-Viru maakonna piirimail Pandivere kõrgustiku jalamil. Soo pindala on 5644 hektarit.

Kohalikest omavalitsustest puudutab Sirtsi soo Lüganuse ja Vinni valda.

Soo on tekkinud jääjärvelise nõo soostumise tagajärjel Balti jääpaisjärve nõkku. Soo turbakihi paksus on kuni 6 m. Sirtsi kuulub koos Muraka raba ja Puhatu soostikuga Alutaguse suurte rabade ja soostike sekka.

Sood ilmestavad laukad, älved, esineb ka õõtsiksood. Kuna Sirtsi soo serva-alad on kuivendatud või tugeva kuivenduse mõjuga, kuid samas väga hästi säilinud rabalaama keskosaga, on LIFE programmi ja KIKi looduskaitseprogrammi toetusel kavas taastada ajavahemikul 2015–2020 LIFE Mires Estonia projekti raames Sirtsi soo looduslik veerežiim ning rajada kaevatud kraavidesse paisud. Loodusliku veerežiimi taastamine on vajalik, kuna rabad on looduskaitseliselt Natura 2000 kõrge tähtsusastmega kooslused ning Eesti vastutuskooslused. Taastamistegevuste mõjuala – 2778 ha – jääb kaitseala piiridesse.

Ala kaitseks on loodud 2001. a Sirtsi looduskaitseala pindalaga 6830,3 ha. Enne seda paiknes seal 1981. a moodustatud Sirtsi sookaitseala. Tänapäevase kaitsekorra järgi on suur osa Sirtsi soost Sirtsi sihtkaitsevöönd, mille peamine eesmärk on säilitada väljakujunenud või kujunevaid kooslusi.