Tobeduse ausammas

Monument on püstitatud 2003. a. Sügisel 2010 ilmnes, et sellele on täiendus ühe väiksema monumendi näol juurde tehtud.

  • Monument on pühendatud ajavahemikule 1991–2002, sest autor ei ole kindel, kuidas läheb elu Eestis Res Publica valitsemise all.
  • Monumendi olemust ja sellel olevaid tekste tuleb mõista just nii, nagu keegi soovib.
  • Ümbrusesse on kavatsus rajada park, kus möödasõitjad võiksid jalga puhata ja monumendi sõnumi üle mõtiskleda.
  • Autori arvates on rahal ja tutvustel aina suurem roll meie elu korraldamises. Üha rohkem puutume kokku nõmeduse ja ükskõiksusega. Inimesed võõranduvad üha enam üksteisest, mitte ei toimu ainult rahva ja riigi omavaheline võõrandumine.
  • Algne plaan oli panna kroon kännu kujutisele, sest krooni tagatiseks oli mets.
  • Lisada on veel vaja kiviplaat Eesti vapi kolme leopardiga, kellest üks teises suunas vaatab.
  • Tagumisele küljele tuleb tahvel kirjaga “Tobeduse monument – troon ja kroon vabariigi valitsusele”.

Asukoht:

  • Võlumäe küla
  • Lääne-Virumaa